OneTeamGov er en bevegelse for oss som ønsker å oppnå radikal endring av offentlig sektor gjennom praktisk handling. Vi brenner for en radikalt forbedret offentlig sektor, åpent og empatisk lederskap, og forening av politikkutforming (policy) og praktisk erfaring med tjenestedesign.

Vi er ledet av et sett med prinsipper for å jobbe på en ny måte, slik at det offentlige kan tilby de beste nye tjenestene  i møte med det beste som teknologi kan skape.

OTG er åpent for både offentlig og privat sektor, og vi vil ha med oss flere fornyelsesbyråkrater og endringsagenter som vil fornye offentlig sektor fra grasrota!