Hvem er vi?

Vi er mange – i både offentlig, frivillig og privat sektor i Norge. Vi er fra alle kanter av landet, vi er tjenestefolk i det offentlige på alle nivåer, konsulenter fra det private og frivillige som bruker kvelder og helger på å sette opp åpne kanaler der alle er hjertelig velkomne til å dele det de har på hjertet med andre, som kan le, trøste eller hjelpe konkret videre. Vi vil være mangfoldige og inkluderer alle som kjenner seg igjen i prinsippene, enten de er entreprenører, samfunnsvitere, lingvister, jurister, helsefaglige, pedagoger eller markedsførere.

I England har tjenestedesign og folk i arbeids og -velferdssektoren være pådrivere, i Sverige har innovasjonsmiljøer vært sentrale, mens i Norge er det startet av et miljø innen informasjonsforvaltning.

Det hele startet opprinnelig i England med Kit Collingwood-Richardson, som arbeider i Storbritannias departement for arbeid og pensjon. Hun var med for å starte One Team Gov 2017, som du kan lese om her. Bevegelsen tiltrekker seg stadig flere og sprer seg globalt – fra England der det startet opprinnelig, til blant annet lille Norge.

Silje Emilienne Aanderud-Larsen, Geir Myrind og Pia Virmalainen Jøsendal etter kickoff for OTG Norge i 2018