Back to All Events

One Team Gov - Unconference

DSC00488-700x466.jpg

Hva kan du begynne med eller slutte å gjøre for at samarbeidet med andre som ikke er lik deg selv blir produktivt - slik at vi sammen kan gi innbygger, frivillige og næringsliv det de trenger?  

Vi arrangerer en unconference der dagsorden bestemmes av de som møter opp, og målet vårt er å identifisere konkrete, praktiske handlinger. Hvordan får vi den digitale verden til å henge tettere sammen med politikkutformingsverden og hva kan DU bidra med? Vi venter ofte på hverandre i offentlig sektor, enten fordi prosessen, prioriteringene eller timingen er feil eller ukoordinert. Skal vi modernisere offentlig forvaltning må vi ta praktiske grep, skape empatiske, trygge møteplasser der kreativitet og konkret problemløsning utøves i felleskap.  

Earlier Event: June 11
Digitaliseringskonferansen