One Team Government

Vi er et globalt nettverk, som jobber sammen for raskere å fornye offentlig sektor gjennom praktiske handlinger. Vi er drevet av optimisme og et brennende ønske om å forbedre status quo, og jobber utifra syv enkle prinsipper.

 
 

Blir med oss!

Meetup for arrangementer:

https://www.meetup.com/OneTeamGovNo/


 

Slack-kanal for planlegging og diskusjoner:

oneteamgovno.slack.com

 
 

Twitter:

#oneteamgovno #mikrohandling

 

OneTeamGov er en bevegelse som vil bidra til positive endringer i kultur og arbeidsmetoder der individet, kompetanse, nysgjerrighet, empati, tverrfaglighet og grenseoverskridelser er normen.

Vi er ledet av et sett med syv enkle prinsipper for å jobbe på en ny måte, slik at det offentlige kan tilby de aller beste nye tjenestene i møte med det beste som teknologi kan skape.

Vi brenner for en radikalt forbedret offentlig sektor, åpent og empatisk lederskap, og en skjønn forening av de som jobber med politikkutforming (policy) og praktikerne.

OneTeamGov er åpent for alle som vil fornye den offentlige sektoren gjennom praktisk handling. Bli med enten du er fra offentlig, frivillig eller privat sektor. Vi støtter alle fornyelsesbyråkrater og endringsagenter som vil fornye offentlig sektor fra grasrota!


Kit Collingwood-Richardson, som arbeidet i Storbritannias Departement for arbeid og pensjon og James Reeve etablerte OneTeamGov i England i 2017. Bevegelsen tiltrekker seg stadig flere og sprer seg globalt – fra England der det startet opprinnelig, til blant annet Norge.