Prinsippene vi jobber etter


1. Jobb åpent og positivt

Vi er et fellesskap; Alt vi gjør, skal dokumenteres og utformes for å bli delt. Når vi ikke kan dele samtalen i seg selv, deler vi leksjonene den ga oss. Dette er et samarbeidsnettverk, hvor vi velger å være sjenerøse med vår kunnskap. Ideer smitter, og vi deler idéene våre tidlig og hyppig. Vi er optimistiske og positive om vårt arbeid. Vi tror at ting kan forandre seg, og at vi kan bidra til at det skjer.


2. Gjør ting i praksis 

Å snakke er viktig, men vi er definert mer av det vi gjør enn det vi sier. Vi skaper forandring gjennom små, gjennomtenkte skritt hver dag – fra å kontakte noen i et nytt område, dele noe vi skrev, eller bidra til andres arbeid. Vi oppfordrer også andre til å gjøre det samme. Vi gjør ikke gode planer, men vi prøver å lage ting som kan gjøre en forskjell i dag. Det kan være om store så vel som små ting. Og vi dokumenterer alltid forskjellen vi lager.


3. Tør å teste ting ut tidlig og prøv flere ganger

Vi tror ikke det er en enkelt måte å reformere. Vi eksperimenterer med design og fokuserer på brukeren i alt vi gjør, mens vi lærer fra hverandre. Vi tester, itererer og reflekterer med ydmykhet. Vi fokuserer på å stille de riktige spørsmålene for å få de beste svarene. Vi omfavner feil som en mulighet for læring. Vi gjør ikke alltid alt riktig, og vi prøver heller ikke. Vi lytter, lærer og forbedrer sammen.


4. Mangfold og inkludering

Vår tilnærming til inkludering og mangfold er basert på ønsket om å reflektere de mennesker og samfunn vi jobber for. Vi oppnår dette ved å skape lag som gjenspeiler samfunnet som helhet. Også ved å sørge for at vi på våre arrangementer gleder oss over mennesker med ulik erfaring og sørger for at alle stemmer blir talt. Våre ideer presenteres av en gruppe mennesker som appellerer til mangfold, og kommer derfor ut fra et bredt spekter av meninger og erfaringer. Vi forstår at folk har forskjellige synspunkter, og vi stoler på å gjøre gode samtaler, i stedet for å streve for total enhet. Vi støtter hverandre og verdsetter hver stemme som ønsker å bidra. Vi jobber for å unngå homogen gruppetenkning.


5. Bry deg helhjertet om mennesker

Vi jobber for de som er berørt av vårt arbeid. Alt vi gjør, skal styres av hvordan det påvirker dem. Vi snakker med og lytter til brukerne tidlig og ofte. Vi bruker de beste forskningsmetodene for å søke etter fakta og forstå behovene bedre. Vår empati for brukerne og for hverandre er hva vi gjør. Alt vi får, blir testet med ekte brukere så tidlig som mulig og raffinert for å møte deres virkelige behov.


6. Arbeid på tvers av grenser

Vi tror at ulike perspektiver skaper bedre resultater og tjenester, og streber etter å arbeide på tvers av:

  • Yrkesgrupper: Vi lager policy og design ved å bygge empati og forståelse mellom politikk, digitale aktiviteter og andre yrker.

  • Avdelinger: Hver del av One Team Government bør dele med andre avdelinger ved å se og dele eller dele det som er dokumentert.

  • Sektorer: Vår felles bevegelse bør inkludere tenketanker, akademikere og organisasjoner i det sivile samfunn, samt den private sektoren. Dette bør ikke sette i fare vår upartiskhet – men bidra til å gjøre våre ideer sterkere og bredere.

  • Nasjonale grenser: Vi er globale tjenestemenn. Vi leter etter muligheten til å dele erfaringer med andre land om hva vi har til felles.


7. Ønsk teknologiske muligheter velkommen

Vi deler en sterk forpliktelse til offentlig fornyelse i en digital tidsalder. Vi er en teknologi-drevet bevegelse som bruker internettbaserte verktøy for samarbeid, nettverk og deling av erfaringer. Vi streber etter å integrere det beste innen digital tenkning i både policy og serviceutvikling, slik at teknologi gjør oss raskere, smartere, bedre og mer datadrevne. Vi skal bidra til å forme en offentlig sektor for det 21. århundre, en offentlig sektor vi kan være stolte av å jobbe for.