Neste stasjon: Lillestrøm

IMG_7300.jpg

I dag gjennomførte Anders sin #mikrohandling fra forrige Lean Coffee på Oslo S og arrangerte Lean Coffee på Lillestrøm. Én kjentkar (John Martin) og tre nye ildsjeler (Thomas, Anders og Morten) dukket opp og tok plass i møterommet (chambre séparée) vi fikk låne av Garçon bakeri og café på Lillestrøm stasjon.

IMG_7296.jpg
IMG_7303.jpg

Anders stilte opp med en solid bunke post-it-lapper, kulepenner og tape, samt en bruksanvisning for Lean Coffee, her med noen annotasjoner for forbedringer til neste gang…

Etter å ha sikret oss en god kopp kaffe, tok vi en kort presentasjonsrunde og satte i gang med brainstorming, pitching, gruppering og prioritering av emner. Møtet var satt, og vi startet debatt! Det mest populære emnet, som faktisk ble pitchet i tre forskjellige varianter, skapte så mye engasjement at vi stemte det opp 3 ganger. Da ble det ikke mye tid til de øvrige emnene, men vi var fornøyd!

Emner i prioritert rekkefølge: Hvordan kan vi stimulere til deling av beste praksis på tvers av offentlig sektor? Hvordan kan vi løse utfordringer vi møter i omorganisering, f.eks ved sammenslåing av kommuner? Hvordan kan vi sikre samhandling og ledelse i tråd med teorier om Vision, Mission, Capacity, and Learning?

Emner i prioritert rekkefølge: Hvordan kan vi stimulere til deling av beste praksis på tvers av offentlig sektor? Hvordan kan vi løse utfordringer vi møter i omorganisering, f.eks ved sammenslåing av kommuner? Hvordan kan vi sikre samhandling og ledelse i tråd med teorier om Vision, Mission, Capacity, and Learning?

IMG_7305.jpg

Vi drøftet blant annet følgende.

 • Snart slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til Lillestrøm kommune

 • I Skedsmo er man i gang med SCRUM, smart tenking og organisering og å tilrettelegge for åpne tjenester og data.

 • GDPR og personopplysningsloven setter krav til fornuftig tilgangsstyring og god sikring av informasjon.

 • Innovasjonsprosess: Start i det små, test det ut, lær av våre feil

 • Git kan brukes som idébank (men det må ikke være Git), og ikke bare til versjonering av programkode. Hvem som helst kan pitche idéer og/eller plukke dem opp, både private, komersielle og offentlige aktører - ikke nødvendigvis bare IT! Man kan abonnere på emner.

 • Hos NAV skriver “fagsiden” dokumentasjon i Git… uten programmeringserfaring.

 • Git (for eksempel) kan brukes innenfor så vel som utenfor organisasjonen. Man er ikke nødt til å dele alt.

 • Det er 428 kommuner i Norge, og snart blir det færre. Selv innenfor samme kommune kan vi finne tilnærmet like tjenester. Vi vil stimulere til deling av tjenester.

 • Kommunenes Sentralforbund og Kartverket satte, i beste hensikt, ned en nevnd som arrangerte en høring som gjennomførte en prosess som… Ting tar tid!

 • Styring vs crowdsourcing

 • Hvordan kan vi få frem idéer fra områder og folk som OGSÅ kan ha gode idéer, utenfor dagens dominerende maktstrukturer?

 • LOS: Tematisering av alle tjenester. 2 nivåer, beskriver “ting” i offentlig sektor. Koden ligger på Git! Dette er et flott produkt som er utviklet av Difi.

Etter diskusjonen satte vi mål av oss å gjennomføre hver vår #mikrohandling:

Fortelle om OneTeamGov og metoder, Fremsnakke dette (OneTeamGov), Fikse utfordringer fra retrospektiv og Prøve ut et GIT-prosjekt for Idébank eller søke etter [andre]. JM: Hør med BF og K!

Fortelle om OneTeamGov og metoder, Fremsnakke dette (OneTeamGov), Fikse utfordringer fra retrospektiv og Prøve ut et GIT-prosjekt for Idébank eller søke etter [andre]. JM: Hør med BF og K!

Vi fikk tid til en 5-minutters retrospektiv på tampen:

Plus

 • Det var et godt møte med interessante emner.

 • Det er nyttig å snakke med noen utenfor eget hus!

 • Folk er gjerne likere enn [organisasjonene de jobber i]

 • Positivt med Meetup utenfor Oslo

Delta

IMG_7307.jpg
 • Overordnet tema bør kommuniseres på forhånd, f.eks. høstens tema, som er vårt fjerde prinsipp, “Mangfold og inkludering” - herunder å inkludere folk med forskjellig bakgrunn fra hele landet og alle etater, sektorer, og liknende.

 • Det er 2 kaféer som heter Garçon på Lillestrøm stasjon! Vi var på den som er i den ærverdige, gamle stasjonsbygningen, altså på bysiden.

 • Vi skulle vært flere! (Her tror jeg vi mente personer, og ikke Meetups)

Alle var enige om at dette var gildt! Vi ser ikke bort fra at vi med dette har stiftet et nytt “kapittel” av OneTeamGov Norge i Lillestrøm, som etter nyttår består av dagens Skedsmo, Fet og Sørum.

Anders Eggum, onsdag 25. september 2019
Anders er en frivillig ildsjel OneTeamGov Norge. Han er også Tech Lead og Data Engineer i et produktteam i NAV IT Data og Innsikt i Oslo. Og han elsker å reise, selv en snartur til vakre Lillestrøm.

En kort oppsummering fra høstens første meetup

Nå er vi igang igjen - og mange har kontaktet oss før og iløpet av sommeren fordi de er nysgjerrige på hvordan nettverket kan bidra til å løse konkrete utfordringer og gripe muligheter.

Målet med å møtes denne dagen var å finne måter å engasjere flere til å sette opp egne meetups - lokalt og rundtom i landet, engasjere flere lokalt i egne virksomheter og hva som skal til for at oneteamgov skal være et støttende nettverk. Alt vi gjør skal være helt åpent - det er ingen lukket utvalgt gjeng som jobber med dette - alt gjøres frivillig - i tillegg til vanlige dagtidsjobber! Det å skape endring er vanskelig, ofte nettopp fordi vi alle er så opptatt av å gjøre våre nåværende jobber på nåværende tidkrevende måter. Derfor ønsker vi oss et felleskap der vi kan bidra med små grep som gjør alles hverdag litt enklere. Vi får alle sammen noe igjen for det.

Uansett, vi lagde mange lapper!

Arkiv er aktuelt for høsten siden det er en NOU på høring for ny arkivlov. Et resultat fra denne meetupen er at det kommer en oneteamgov-meetup om arkiv om ikke så altfor lenge - hurra! Det engasjerer erfaringsmessig både de som jobber med data og informasjonsforvaltning, tjenestedesign for gode brukeropplevelser, historikere, effektiviseringsryttere og de som jobber for et bedre arbeidsliv, jurister, kultur og organisasjonsutviklere osv osv. Masse rom for tverrfaglighet her altså.

Vi vet at alle som sålangt har engasjert seg får masse i retur - av erfaringer, kunnskap og bekjentskap. Å være konkret er viktig konkluderte vi med, nemlig at vi har spesifikke temaer som skal forsøkes å løses. Vi ønsker likevel ikke å være agendasettende, for det er så mange pågående prosjekter og uttalte mål at vi heller ønsker å bistå til å knytte folk sammen, enn å si hva som er rett og galt. Det mener vi at dere der ute har nok kunnskap og kompetanse om. Mikrohandlinger er fortsatt sentralt for å få mange til å bidra litt - slik at vi sakte men sikkert kan innarbeide en kultur for å jobbe på en fremtidsrettet måte, og som er grunnlaget for de 7 prinsippene som blant annet oneteamgov er fundamentert i. Hold utkikk på våre meetup-sider for nye meetups, men ta gjerne kontakt med oss om du vil arrangere noe selv! https://www.meetup.com/OneTeamGovNo/

Se oppsummeringen i bildet under:

oppsummering august meetup.PNG

Prosessen, gjennomføringen, resultatet og læring fra mini-unconferencen

På årets Digitaliseringskonferanse 2019 arrangert av Difi på Gardermoen Thon Congress Center - ville OneTeamGov vise at det finnes andre metoder og måter å møte hverandre på enn den vanlige konferanseformen - der én taler til mange. Vi ville la deltakerne få snakke sammen mange-til-mange. 

Vår inspirasjon til opplegget kommer fra det globale OneTeamGov nettverket som har arrangert flere unconferencer både i England og i Sverige og deler åpent hvilke fremgangsmåter de bruker. Vi har fått hjelp med prosessutforming, design av deltakerkort, praktiske ting, spons av t-skjorter, og mye kompetansedeling fra frivillige som brukte kvelder og helger for å dra alt i havn.

Vi hadde begrenset med tid (idéelt sett ville vi hatt en hel dag til disposisjon) så vårt mål var ikke å identifisere og løse mange konkrete problemstillinger, men å få alle til å tenke gjennom hva de hadde hørt på konferansen og øve på å koble det til konkret handling. Vi visste at det ville bli krevende å omvende tankesettet og diskursen til å bli mer praktisk orientert på så kort tid. Likevel var det interessant å se gjennom resultatene og hva deltakerne var mest opptatt av. 

Gjennomgående tema for konferansen var å bygge landet med data - men vi lurte på hva det betyr i praksis når alle går tilbake til sine kontorer?

Hvilken utfordring vil dere gjerne se løst?

Målet med spørsmålet “hvilken utfordring vil dere gjerne se løst” var å vise alle at vi gjerne har litt ulikt fokus i hverdagen og synes ulik utfordringer er viktigst og det må vi ta hensyn til når vi diskuterer konkrete tiltak. Vi kan være uenige fordi vi ser utfordringsbildet litt ulikt, eller andre ser veien til å løse utfordringene litt anderledes enn deg selv. Summen er uansett det viktigste - vi vil alle bidra til å nå målet.

impromptu score lapp.jpg
deltakergrupper.jpg

Først ville vi illustrere en metode som er en blanding av impromptu networking og firehjørnersmodell. Vi ba alle om å beskrive én utfordring de aller helst ville sett løst først på en lapp, for så å prioritere utfordringene ved å utveksle lappene med andre deltakere i rommet 5 ganger, og gi en score fra 1-5 hver gang. Toppscore ble dermed opptil 25 poeng for de utfordringene folk i rommet syntes er viktigst å løse.

Det var ikke mange lapper med en score på 25, men det var én som var veldig tydelig: Deltakerne er opptatt av at departementene må samarbeide mer om fellesløsninger. Om det allerede samarbeides aktivt, så er det tydelig at det likevel ikke oppleves som at departementene eier digitaliseringsproblemstillingene nok i felleskap.

Don’t bring policy and delivery closer together - make them the same thing

— James Reeve, 24th March 2017

Vi i OneTeamGov ønsker at avstanden mellom politikkutformingen og praksis utforskes og utfordres. Det betyr at vi i større grad må involvere embetsverket i departementene, både med de som jobber i stat og kommune, men også med hverandre. Dette syntes vi var en klar oppfordring til å styrke bevissthet om adferd og samarbeid mellom forvaltningsnivåene. OneTeamGov Norge har som mål å involvere flere folk som jobber i departementene til meetups og unconferences.

Skal vi samarbeide må vi ha tillit til hverandre - og da må vi skape trygge møteplasser der man kan få være seg selv. Trygghet er gjerne fundamentet for godt samarbeid og medarbeidertilfredshet og utvikling sto sentralt i mange samtaler - om hvordan vi sørger for at engasjerte medarbeidere blir støttet på en god måte så de føler seg trygge. Først da kan man ha mot og utholdenhet til å stå i ubehag og endring. Samarbeid på tvers gir uttelling, dersom håndsutstrekningen mellom nye mennesker og fagområder støttes opp av ledere.

Lapper med total sum 23, hengt opp på en av veggene i rommet ved siden av ett av OneTeamGov sine prinsipper

Lapper med total sum 23, hengt opp på en av veggene i rommet ved siden av ett av OneTeamGov sine prinsipper

“Digitale bobler” var resultatet av en arbeidsgruppe på unconference for OneTeamGov 12.juni 2019. “Nye” digi-medarbeider.

“Digitale bobler” var resultatet av en arbeidsgruppe på unconference for OneTeamGov 12.juni 2019. “Nye” digi-medarbeider.

Den andre utfordringen som fikk full score var “å utnytte data bedre på tvers” og “lettere å dele data på tvers av sektorer” som både omhandler utfordringer ved å tilgjengeliggjøre data til andre, og å ta i bruk data som “eies” av andre sektorer. Utfordringen ble godt synliggjort på årets Digitaliseringskonferanse, men sier på dette nivået lite om hva man skal ta tak i, slik som kompetanse, kultur, lovverk, tekniske løsninger eller standarder. Her må vi nok ha mer tid til å diskutere utfordringsbildet i dybden. I England den 3.juli ble det for eksempel arrangert en #buraucracyhack (søk på twitter) der blant annet data governance var et tema som vi i Norge også kan utforske resultatene av i felleskap på en meetup.

Hvordan skal vi realisere strategien?

…spurte vi så om. Hva er et stort eller lite neste steg herfra? Hvem skal ta det steget? Vi stilte spørsmålet og ba alle om å reflektere over en måte å konkretisere Digitaliseringsstrategien som ble presentert på konferansen dagen før. Vi ønsket at alle skulle tenke gjennom flere konkrete startpunkter og at hvemsomhelst kunne ta tak i disse.

Inspirert av Oneteamgov Sverige sin unconference, så brukte vi en metode som heter 1-3-9 der hver enkelt først reflekterer over et svar, så samles man i grupper på 3 og tilslutt i en gruppe på 9. Vi improviserte der og da og lagde grupper på 6 for å lage flere grupper med ulike diskusjonstemaer. Alle gruppene samlet sine lapper på en felles plakat som fasilitatorene delte ut og samlet input på.

#mikrohandling - Hva kan DU begynne å gjøre i morgen for å realisere ambisjonene vi har løftet frem i dag?

Etter å ha diskutert i grupper hva man trodde det var lurt å ta tak i for å realisere strategien, skulle alle reflektere over hva de selv kunne begynne å gjøre når de kom tilbake til kontoret dagen etterpå.

Vi måtte erkjenne at det ER vanskelig å bli konkret nok - og derfor er dette øvelser man bør gjøre oftere. Det er essensielt at vi spør og former konkrete tiltak til et format som gjør at handlingen er intuitiv å utføre og at det er opplagt hva den fører til. Det krever øvelse, og med øvelse blir man mester!

Mikrohandling skaper makrohandling!

Tilsammen skrev mange ned mikrohandlinger på sine deltakerkort - som de tok med seg hjem og forhåpentligvis fulgte opp med en “makker” de skulle finne seg i salen. Vi har derfor ikke alle disse samlet, men ser gjerne at flere poster det de skrev i kommentarfeltet her eller på Twitter med hashtag #mikrohandling.

Noen av de mer konkrete handlingene som ble nedtegnet:

 • Inkludere oneteamgov-prinsippene i stillingsutlysninger

 • Oppfordre til hospitering

 • Invitere eksterne inn i diskusjoner

 • Lete enda mer bevisst etter drivere / ressurspersoner i kontoret som kan hjelpe meg med å spre entusiasme rundt og endre arbeidsmetodene i takt med nye digitale løsninger

 • Ta initiativ til fast tverrfagleg stand-up

 • Adressere kulturutfordringen eksplisitt. Digitalisering handler om mye mer enn teknologi,jf. Betydningen av endringsledelse, endringsvilje og kommunikasjon

 • Definer livshendelsene i min virksomhet - Walk the talk

 • Gi rom for å utfordre etablerte sannheter - "freidighet". Gi handlingsrom for medarbeidere!

lena fasilitator.jpg
diskusjon gruppe fasilitator.jpg

Alt-i-alt: Vi syntes entusiasmen i rommet var fabelaktig! Det var kremen av kremen som satset, ble med på eksperimentet og som vi håper vil bære denne entusiasmen videre ut til sine nettverk og arbeidsplasser.

Del din #mikrohandling via Twitter og følg gjerne @oneteamgov.microaction

Digitaliseringsunconference - med data skal landet bygges

OneTeamGov Norge er et globalt nettverk av ildsjeler som jobber sammen for raskere å fornye offentlig sektor gjennom praktiske handlinger. Vi er drevet av optimisme og et brennende ønske om å forbedre status quo, og jobber ut fra syv enkle prinsipper (Hint: ✓)

Et utvalg av ildsjelene som fasiliterte unconference

Et utvalg av ildsjelene som fasiliterte unconference

Digitaliseringskonferansen gikk av stabelen den 11. - 12. juni med 1400 deltakere, hvor Kommunal- og moderniseringsdepartementet la frem digitaliseringsstrategien, som lyder “én digital offentlig sektor”. Dette harmonerer perfekt med OneTeamGov Norges raison d'être! Difi og OneTeamGov Norge inviterte konferansedeltakerne til unconference de siste timene av konferansen; et deltakerdrevet møte hvor alle fikk anledning til å dele noe de lærte på konferansen, presentere utfordringer de ønsker løst og sammen drøfte hvordan vi kan realisere strategien med store eller små steg. Deltakerne tok konkrete mikrohandlinger med seg hjem, og kan se frem til å bli fulgt opp av sin egen personlige endringsagent, som de utvekslet kontaktinformasjon med.

Så hva gjorde OneTeamGov Norge på konferansen? Her er et sammendrag, vevd sammen med våre 7 prinsipper:

DND-studio

DND-studio

✓ Jobb åpent og positivt - Vi ble invitert til Dataforeningens intervjuboks på konferansen om formiddagen. Mellom utviklingssjef Ole-Kristian (Tangen) fra Asker kommune og Martin (Vik), leder for servicesenter kommunikasjon og digitalisering i Halden kommune, satt Anders (Eggum) og Pia (Virmalainen Jøsendal) og presenterte hva OneTeamGov Norge er, hvordan vi jobber, tanken med unconference og hva vi ønsker å oppnå.

✓ Gjør ting i praksis - Når 1400 kloke hoder samles i to hele dager, tenker vi det er en gyllen mulighet til å omsette noe av erfaringen og kunnskapen de besitter om til praksis. Vi  utfordret dem til å konkretisere temaet for konferansen og digitaliseringsstrategien som ble lansert og ikke bare diskutere muligheter, men å gjøre ord om til handling.

✓ Tør å teste ting ut tidlig og prøv flere ganger - Noen av oss var med på unconference med Asker kommune tidligere i år, men ingen av oss hadde prøvd å arrangere noe for hundrevis, kanskje opp mot tusen deltakere. Vi var nervøse, men maken til dugnadsånd skal man lete lenge etter. En hær av frivillige tro til, vi lot det stå til, og vi høstet gode erfaringer til neste gang.

✓ Mangfold og inkludering - Vårt bidrag til konferansen ville ikke eksistert uten 50 ildsjeler fra  fra privat og offentlig sektor i inn- og utland, som ga av seg selv og sin tid for å skape vårt bidrag til konferansen.

Kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling

✓ Bry deg helhjertet om mennesker - Like så viktig var våre fabelaktige deltakere, som skapte innholdet ved å mingle, dele kunnskap, erfaringer og engasjement. Takk til alle for oppløftende ord - det føles bra å jobbe sammen når man får en klapp på skulderen, en klem og litt skryt. Om ingen hadde brydd seg, ville ikke dette blitt noe av.

✓ Arbeid på tvers av grenser - Tommy (Söder) besøkte oss fra OneTeamGov Sverige, og tok rollen som prosessleder sammen med Lena (Riis) og Pia på strak arm! Vi fikk også drahjelp fra digitaliseringsministeren, som spilte inn en videohilsen til alle på konferansen. Det var bare å spørre. Nikolai (Astrup) sa at han og vi har det samme målet, og at det beste med oss i OneTeamGov Norge er at vi eksisterer på egne premisser og med egen drivkraft!

✓ Ønsk teknologiske muligheter velkommen - Vi brukte Menti for å samle og dele utfordringer og løsninger som deltakerne arbeidet frem gjennom impromptu networking og 1-3-9-øvelser. Utfordringer deltakerne gjennom konferansen ble inspirert til å få løst, og forslag til små og store steg vi kan ta for å realisere strategien vår: Å introdusere offentlige, sømløse, digitale tjenester. Å dele mer data. Å jobbe på tvers av de siloene som vi gjennom mange år har skapt.

#mikrohandling - Hva kan du gjøre i dag for å oppnå din visjon i fremtiden?

#mikrohandling - Hva kan du gjøre i dag for å oppnå din visjon i fremtiden?

Vi fikk inn utrolig mange gode innspill til mikrohandlinger og utfordringer som vi kan løse. Så hva nå? Det er opp til oss alle, OneTeamGov vil samle alle innspillene, og presentere dem for dere her i bloggen. I tillegg så har vi en meetup torsdag 27. juni for å dele erfaringer og høre om hvilke mikrohandlinger som er gjort. Send oss gjerne din mikrohandling, eller legg den ut på Linked In med #mikrohandling

Hei, Norge! Vi vil gjerne ha din hjelp!

Her er vi! Vi er en gjeng som har blitt SKIKKELIG inspirert av oneteamgov bevegelsen som ble startet i England i 2017. Etter en liten research på linkedin for om det var interesse for et slikt initativ, ble vi en liten gjeng som ønsket å sette igang. Derfra har bare interessen økt og blitt til noen møter, en meetup i 2018 og en twitter og en slack kanal. Vi er i starten, men kjenner at dette er stort.