Neste stasjon: Lillestrøm

IMG_7300.jpg

I dag gjennomførte Anders sin #mikrohandling fra forrige Lean Coffee på Oslo S og arrangerte Lean Coffee på Lillestrøm. Én kjentkar (John Martin) og tre nye ildsjeler (Thomas, Anders og Morten) dukket opp og tok plass i møterommet (chambre séparée) vi fikk låne av Garçon bakeri og café på Lillestrøm stasjon.

IMG_7296.jpg
IMG_7303.jpg

Anders stilte opp med en solid bunke post-it-lapper, kulepenner og tape, samt en bruksanvisning for Lean Coffee, her med noen annotasjoner for forbedringer til neste gang…

Etter å ha sikret oss en god kopp kaffe, tok vi en kort presentasjonsrunde og satte i gang med brainstorming, pitching, gruppering og prioritering av emner. Møtet var satt, og vi startet debatt! Det mest populære emnet, som faktisk ble pitchet i tre forskjellige varianter, skapte så mye engasjement at vi stemte det opp 3 ganger. Da ble det ikke mye tid til de øvrige emnene, men vi var fornøyd!

Emner i prioritert rekkefølge: Hvordan kan vi stimulere til deling av beste praksis på tvers av offentlig sektor? Hvordan kan vi løse utfordringer vi møter i omorganisering, f.eks ved sammenslåing av kommuner? Hvordan kan vi sikre samhandling og ledelse i tråd med teorier om Vision, Mission, Capacity, and Learning?

Emner i prioritert rekkefølge: Hvordan kan vi stimulere til deling av beste praksis på tvers av offentlig sektor? Hvordan kan vi løse utfordringer vi møter i omorganisering, f.eks ved sammenslåing av kommuner? Hvordan kan vi sikre samhandling og ledelse i tråd med teorier om Vision, Mission, Capacity, and Learning?

IMG_7305.jpg

Vi drøftet blant annet følgende.

 • Snart slås Skedsmo, Sørum og Fet sammen til Lillestrøm kommune

 • I Skedsmo er man i gang med SCRUM, smart tenking og organisering og å tilrettelegge for åpne tjenester og data.

 • GDPR og personopplysningsloven setter krav til fornuftig tilgangsstyring og god sikring av informasjon.

 • Innovasjonsprosess: Start i det små, test det ut, lær av våre feil

 • Git kan brukes som idébank (men det må ikke være Git), og ikke bare til versjonering av programkode. Hvem som helst kan pitche idéer og/eller plukke dem opp, både private, komersielle og offentlige aktører - ikke nødvendigvis bare IT! Man kan abonnere på emner.

 • Hos NAV skriver “fagsiden” dokumentasjon i Git… uten programmeringserfaring.

 • Git (for eksempel) kan brukes innenfor så vel som utenfor organisasjonen. Man er ikke nødt til å dele alt.

 • Det er 428 kommuner i Norge, og snart blir det færre. Selv innenfor samme kommune kan vi finne tilnærmet like tjenester. Vi vil stimulere til deling av tjenester.

 • Kommunenes Sentralforbund og Kartverket satte, i beste hensikt, ned en nevnd som arrangerte en høring som gjennomførte en prosess som… Ting tar tid!

 • Styring vs crowdsourcing

 • Hvordan kan vi få frem idéer fra områder og folk som OGSÅ kan ha gode idéer, utenfor dagens dominerende maktstrukturer?

 • LOS: Tematisering av alle tjenester. 2 nivåer, beskriver “ting” i offentlig sektor. Koden ligger på Git! Dette er et flott produkt som er utviklet av Difi.

Etter diskusjonen satte vi mål av oss å gjennomføre hver vår #mikrohandling:

Fortelle om OneTeamGov og metoder, Fremsnakke dette (OneTeamGov), Fikse utfordringer fra retrospektiv og Prøve ut et GIT-prosjekt for Idébank eller søke etter [andre]. JM: Hør med BF og K!

Fortelle om OneTeamGov og metoder, Fremsnakke dette (OneTeamGov), Fikse utfordringer fra retrospektiv og Prøve ut et GIT-prosjekt for Idébank eller søke etter [andre]. JM: Hør med BF og K!

Vi fikk tid til en 5-minutters retrospektiv på tampen:

Plus

 • Det var et godt møte med interessante emner.

 • Det er nyttig å snakke med noen utenfor eget hus!

 • Folk er gjerne likere enn [organisasjonene de jobber i]

 • Positivt med Meetup utenfor Oslo

Delta

IMG_7307.jpg
 • Overordnet tema bør kommuniseres på forhånd, f.eks. høstens tema, som er vårt fjerde prinsipp, “Mangfold og inkludering” - herunder å inkludere folk med forskjellig bakgrunn fra hele landet og alle etater, sektorer, og liknende.

 • Det er 2 kaféer som heter Garçon på Lillestrøm stasjon! Vi var på den som er i den ærverdige, gamle stasjonsbygningen, altså på bysiden.

 • Vi skulle vært flere! (Her tror jeg vi mente personer, og ikke Meetups)

Alle var enige om at dette var gildt! Vi ser ikke bort fra at vi med dette har stiftet et nytt “kapittel” av OneTeamGov Norge i Lillestrøm, som etter nyttår består av dagens Skedsmo, Fet og Sørum.

Anders Eggum, onsdag 25. september 2019
Anders er en frivillig ildsjel OneTeamGov Norge. Han er også Tech Lead og Data Engineer i et produktteam i NAV IT Data og Innsikt i Oslo. Og han elsker å reise, selv en snartur til vakre Lillestrøm.