Vi er en gjeng som engasjerer oss for å reformere offentlig sektor. Målet vårt er å forbedre tjenestene som tilbys til landets innbyggere, og måten vi jobber på i det offentlige.

Vi vet at det offentlige kan være glimrende, og vi forplikter oss til å få det til å bli nettopp det. Du må ikke jobbe i det offentlige for å bli med, du må bare være engasjert – vi trenger ulike perspektiver fra folk i alle sektorer, geografiske områder og med ulik faglig bakgrunn.

Vi vet at det gjør oss ustoppelige om vi jobber sammen for å utgjøre en forskjell.