I England har tjenestedesign og folk i arbeids og -velferdssektoren være pådrivere, i Sverige har innovasjonsmiljøer vært sentrale, mens i Norge er det startet av informasjonsforvaltningsmiljøet – nærmere bestemt av NAV, Skatteetaten og Difi.

Det hele startet opprinnelig i England med Kit Collingwood-Richardson, som arbeider i Storbritannias departement for arbeid og pensjon. Hun var med for å starte One Team Gov 2017, som du kan lese om her. Bevegelsen får økende oppmerksomhet og som sprer seg globalt – fra England der det startet opprinnelig, til blant annet lille Norge.